چرا صنایع الکترونیک کرج ؟


شیوه متفاوت ارائه خدمات
• مجهز بودن به واحد خدمات پس از فروش و داشتن بیش از ۵۰ هزار قطعه ریز الکترونیکی در زمان بحران اقتصادی
• مرکز تخصصی بودن مجموعه (توانایی تعمیرات یو پی اس و ترانس در کلیه برندها و توان ها)
• دارای R&D و طراحی تابلو برق بسته به نیاز مشتری و همچنین دستگاه ارت الکترونیکی
• دارای سیستم فروش مویرگی
• دارای آپشن طرح تعویض محصولات قدیمی با یک حصول جدید
• دارای اهداف بلند مدت و چشم انداز گروهی
• ساخت یک ارتباط پایدار و بلند مدت با مشتریان نه صرفا فروش محصولات انجام معاملات بر اساس سیستم برد برد
• دارای نامه های حسن انجام کار که نشان دهنده ی پایبندی به تعهدات همیشگی صنایع الکترونیک می باشد
• دارای سابقه ۱۵ ساله در سطح استان البرز

 

چرا صنایع الکترونیک کرج ؟


شیوه متفاوت ارائه خدمات
• مجهز بودن به واحد خدمات پس از فروش و داشتن بیش از ۵۰ هزار قطعه ریز الکترونیکی در زمان بحران اقتصادی
• مرکز تخصصی بودن مجموعه (توانایی تعمیرات یو پی اس و ترانس در کلیه برندها و توان ها)
• دارای R&D و طراحی تابلو برق بسته به نیاز مشتری و همچنین دستگاه ارت الکترونیکی
• دارای سیستم فروش مویرگی
• دارای آپشن طرح تعویض محصولات قدیمی با یک حصول جدید
• دارای اهداف بلند مدت و چشم انداز گروهی
• ساخت یک ارتباط پایدار و بلند مدت با مشتریان نه صرفا فروش محصولات انجام معاملات بر اساس سیستم برد برد
• دارای نامه های حسن انجام کار که نشان دهنده ی پایبندی به تعهدات همیشگی صنایع الکترونیک می باشد
• دارای سابقه ۱۵ ساله در سطح استان البرز