روز جهانی کار و کارگر مبارک

روز جهانی زمین پاک
آوریل 22, 2019
تابلو برق صنایع الکترونیک کرج
مراحل ساخت تابلوی برق در کارخانه
آوریل 21, 2020

روز جهانی کار و کارگر مبارک

کار مایه حیات زندگی است
چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

دیدگاه ها بسته شده است