خانم سمیه امید

برخی فعالیت های من

سمیه امید

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

somaye omid