جناب مهندس مجید خسروی

برخی فعالیت های من

مهندس مجید خسروی

پل های ارتباطی با من :

موبایل:۰۹۱۲۰۶۴۵۳۴۱

تلگرام:https://t.me/Amirh1215

ایمیل:m.khosravi@filmtor.ir

مجید خسروی