جناب مهندس عرفان ترکاشوند

برخی فعالیت های من

مهندس عرفان ترکاشوند

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

ترکاشوند1