جناب مهندس حسین جعفرلو

برخی فعالیت های من

مهندس حسین جعفرلو

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

jafarloo